วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

หมามุ่ย|หมามุ่ย สรรพคุณ|เมล็ดหมามุ่ย|เสริม เพิ่ม สมรรถภาพ ทางเพศ

เมล็ดหมามุ่ย

หมามุ่ย สรรพคุณ

เสริมสมรรถภาพ ทางเพศ

Nettles seed added sexual relationship


 วิจัยพบ เมล็ดหมามุ่ย ช่วยให้ชีวิตคู่กระชุ่มกระชวยจากการมีเพศสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ฝ่ายหญิงมีหน้าอกหน้าใจที่เต่งตึง อวัยวะรับเพศรสกระชับขึ้น ส่วนฝ่ายชายผงาดอย่างแข็งขัน กระฉับกระเฉง ไม่เหนื่อยง่าย

               ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยของข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนกว่า 800 ผลงาน โดยนางชนัดดา บัลลังค์ นักวิชาการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุ่งรวงทอง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "หมามุ่ย : สมุนไพรต่อความมั่นคงของชีวิตสมรส" ว่า จากการศึกษาผลของสมุนไพรหมามุ่ยต่อความสุขของชีวิตสมรส เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้สมุนไพรหมามุ่ยต่อชีวิตสมรส กับชาวบ้านใน ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 6,217 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยสมัครใจจำนวน 40 คน เป็นชาย 20 คน และหญิง 20 คน

               "กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลก่อนการวิจัยว่า มีความรู้สึกถึงความมั่นคงต่อชีวิตสมรสในระดับปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ และระหว่างการวิจัยด้วยการใช้เมล็ดหมามุ่ยคั่วสุกบดละเอียดให้ชงรับประทาน และสอบถามความรู้สึกหลังการวิจัยพบว่า ระดับความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างต่อชีวิตสมรสก่อนการใช้หมามุ่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง แต่เมื่อได้ดื่มน้ำเมล็ดหมามุ่ยคั่วบดละเอียดแล้ว ความรู้สึกต่อชีวิตสมรสเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก" นางชนัดดาระบุ

               นักวิชาการผู้นี้ยังได้อธิบายถึงผลงานวิจัยด้วยว่า ได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างที่ดื่มน้ำสมุนไพรหมามุ่ย พบว่ามีความพอใจคู่สมรสและมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น โดยในผู้หญิงมีความรู้สึกว่าหน้าอกมีความเต่งตึง และอวัยวะส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรับสัมผัสทางเพศมีความกระชับมากขึ้น การมีเพศสัมพันธ์ดี ไม่เหนื่อยง่าย

               "ขณะที่เพศชายมีความรู้สึกว่าการระหว่างปฏิบัติการไม่เหนื่อยง่าย แถมยังกระฉับกระเฉง จำนวนครั้งที่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด" นางชนัดดา ยืนยันและว่า  ได้เสนอแนะการใช้หมามุ่ยควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ และผู้ใช้ต้องมีความรู้ทางด้านสมุนไพรเพื่อความปลอดภัย

               นางชนัดดา ระบุอีกว่า สมมุติฐานการวิจัยครั้งนี้มาจากฐานข้อมูลของกรมการปกครองที่พบว่า สถิติการหย่าร้างของคนไทยตั้งแต่ปี 2550-2552 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 100,420 คนในปี 2550 เพิ่มเป็น 109,277 คนในปี 2552 และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงคิดว่าน่าจะมีแนวทางในการช่วยเหลือหรือเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ชีวิต คู่ ชีวิตสมรสให้มากขึ้น เพราะเชื่อว่าเพศสัมพันธ์มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตคู่ของมนุษย์มาโดย ตลอด

               "เรื่องเพศสัมพันธ์ถือเป็นความต้องการพื้นฐานในความสุขทางเพศ จะต้องประกอบด้วยปัจจัยที่เหมาะสมทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ซึ่งเมื่อสภาพร่างกายที่มีอายุมากขึ้น การปลุกเร้าทางเพศต้องใช้เวลานานขึ้น และการแข็งตัวของอวัยวะเพศก็อาจแข็งตัวช้า" นักวิจัยผู้นี้กล่าวทิ้งท้าย


ฤทธิ์เพิ่ม สมรรถภาพ ทางเพศ ของหมามุ่ย

หมามุ่ยเป็นพืชเถาซึ่งมีขนคันบริเวณฝัก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mucuna pruriens (L.) DC. ตาม สรรพคุณพื้นบ้านนั้น เมล็ดของหมามุ่ยถูกนำมาใช้ในตำรับยาไทยมาช้านานในการรักษาโรคบุรุษ และมีความเชื่อว่าสามารถใช้เป็นยากระตุ้นกำหนัดได้ การวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ของหมามุ่ยต่อสมรรถภาพทางเพศในสัตว์ทดลองพบว่า การป้อนหนูแรทเพศผู้ด้วยสารสกัดเอทานอลเมล็ดหมามุ่ยที่ความเข้มข้น 200 มก./กก.ของน้ำหนักตัว วันละครั้ง เป็นเวลา 21 - 45 วัน สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของหนูได้ กล่าวคือมีผลทำให้พฤติกรรมทางเพศของหนูเปลี่ยนไป โดยมีพฤติกรรมการจับคู่และการขึ้นคร่อมตัวเมียถี่ขึ้น และมีระยะเวลาในการเริ่มสอดใส่อวัยวะเพศครั้งแรกจนหลั่งน้ำเชื้อ (ejaculation latency, EL) นานขึ้น (1, 2) นอกจากนี้การศึกษาทางคลินิกในประเทศอินเดียกับอาสาสมัครเพศชายที่มีภาวะจำนวนสเปิร์มน้อย และสเปิร์มมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ โดยให้อาสาสมัครดื่มนมที่ผสมกับผงบดเมล็ดหมามุ่ยขนาด 5 กรัม วันละครั้ง เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า ค่าความเข้มข้นของสเปิร์ม และการเคลื่อนไหวของสเปิร์มเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และมีค่าเกือบเทียบเท่ากับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมล็ดหมามุ่ยมีประสิทธิภาพในการช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำ เชื้อให้ดีขึ้นได้ (3, 4) แต่ก็เป็นที่น่าสนใจว่าเมื่อนำผงบดของเมล็ดหมามุ่ยมาทดลองในหนูแรทเพศเมีย กลับมีผลทำให้พฤติกรรมทางเพศมีแนวโน้มลดลง กล่าวคือ มีพฤติกรรมการจับคู่กับหนูตัวผู้ลดลง และปฏิเสธการรับการผสมพันธุ์จากหนูตัวผู้ (5) แสดงให้เห็นว่าการรับประทานเมล็ดหมามุ่ยอาจให้ผลแตกต่างในระหว่างเพศชายและหญิง

            แม้ว่าจะมีงานวิจัยรองรับถึงฤทธิ์เพิ่มคุณภาพของน้ำเชื้อในบุรุษของเมล็ดหมามุ่ย แต่ก็มีไม่มากนัก    และหมามุ่ยยังแบ่งได้เป็นอีกหลายสายพันธุ์ (Varieties) โดยใช้ชื่อวิทยาศาสตร์เดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีรายงานที่ระบุถึงความแตกต่างเกี่ยวกับฤทธิ์ทาง เภสัชวิทยาที่แน่ชัดของแต่ละสายพันธุ์ สำหรับในประเทศไทยสายพันธุ์ที่พบจะเป็นกลุ่มไม้ป่า Mucuna pruriens (L.) DC. Cultivar group Pruriens ซึ่งจะมีขนพิษปกคลุมที่ฝัก ทำให้เกิดอาการคันเมื่อสัมผัส ส่วนกลุ่มที่เป็นไม้ปลูก Mucuna pruriens (L.) DC. Cultivar group Utillis จะไม่มีขนพิษที่ฝัก ไม่มีการปลูกในประเทศไทย (6, 7) นอกจากนี้ในเมล็ดของหมามุ่ยจะมีสาร L-dopa หรือ L-3,4- dihydroxyphenylalanine อยู่ปริมาณสูง ซึ่งถูกนำมาผลิตเพื่อการค้าในการรักษาโรคพาร์กินสัน สาร L-dopa นี้ เป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาท dopamine ซึ่งมีผลต่อสมองส่วนต่างๆ ในหลายเส้นทาง โดยเฉพาะการควบคุมการเคลื่อนไหว และยังมีผลทำให้ความดันโลหิตต่ำลง การรับประทานในปริมาณที่มากอาจมีผล     เสียต่อร่างกาย ดังนั้นจึงไม่ควรเก็บหมามุ่ยมารับประทานเอง จนกว่าจะได้รับการยืนยันถึงสายพันธุ์ที่ใช้ทดสอบ และมีการศึกษาถึงความเป็นพิษในคนที่แน่ชัดทำไม"เม็ดหมามุ่ย"มีสรรพคุณปลุกสมรรถภาพทางเพศหญิง-ชายได้


 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ​เปิด​เผยผลวิจัยว่า "หมามุ่ย มีสรรพคุณสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ โดยนางชนัดดา บัลลังค์ นักวิชา​การ ร.พ.ส่ง​เสริมสุขภาพ ต.ทุ่งรวงทอง อ.​โนนคูณ จ.ศรีสะ​เกษ นำ​เสนอผลงาน​การศึกษา​เรื่อง “หมามุ่ย: สมุน​ไพรต่อ​ความมั่นคงของชีวิตสมรส” ​โดย​ทำ​การสำรวจจากชาวบ้าน​ในตำบล​โพธิ์ อ.​โนนคูณ จ.ศรีสะ​เกษ จำนวน 6,217 คน คัด​เลือกกลุ่มตัวอย่าง​โดยสมัคร​ใจจำนวน 40 คน ​เป็นชาย 20 คน ​และ หญิง 20 คน


ก่อน​การวิจัยกลุ่มตัวอย่าง​ให้ข้อมูลว่า มี​ความรู้สึก​ถึง​ความมั่นคงต่อชีวิตสมรส​ในระดับปานกลาง​ถึงค่อนข้างต่ำ ​แต่หลังจาก​ได้ดื่มน้ำ​เม็ดหมามุ่ยคั่วบดละ​เอียด​แล้ว ​ผู้หญิงรู้สึกว่าหน้าอก​เต่งตึง ​การมี​เพศสัมพันธ์ดี ​ไม่​เหนื่อยง่าย ขณะที่ฝ่ายชายรู้สึกกระฉับกระ​เฉง ​และมี​เพศสัมพันธ์​ได้มากขึ้น ช่วย​ให้มี​ความพอ​ใจคู่สมรส ​และมี​ความสัมพันธ์ระหว่างกัน​ในทางที่ดีมากขึ้น

สำหรับวิธี​การ​ใช้หมามุ่ย นางชนัดดา ​เผยว่า ทาง​โรงพยาบาลส่ง​เสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง อ.​โนนคูณ จ.ศรีสะ​เกษ ​เป็น​ผู้ควบคุม​การ​ใช้หมามุ่ยคั่วสุขบดละ​เอียด คือ ​ใน​แต่ละวันจะ​ใช้ผงหมามุ่ยที่บด​แล้ว จำนวน 1 ช้อนชา ​โดยจะชงผสมกับน้ำ​ให้กับกลุ่มตัวอย่างดื่ม ​ซึ่งจะ​เลือก​ให้ดื่ม​ในช่วง​เวลา​เย็น ​โดยก่อน​การ​ใช้หมามุ่ย​ในกลุ่มทดลอง​ผู้​ใช้จะมี​การ​แข็งตัวช้าของอวัยวะ​เพศ ​แต่หลังจาก​การ​ใช้หมามุ่ย​แล้วพบว่า​การ​แข็งตัวของอวัยวะ​เพศ​เร็ว​และนานขึ้น ​แต่​ทั้งนี้​การ​ใช้สมุน​ไพรดังกล่าวต้องอยู่ภาย​ใต้​การดู​แลของ​แพทย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ รศ.ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร กล่าวว่า การนำเมล็ดหมามุ่ยมาคั่วรับประทานจะออกฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ โดยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากฝั่งประเทศจีนและอินเดีย เมล็ดหมามุ่ยมีสารที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายได้จริง แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ หมามุ่ยในจีนและอินเดียเป็นหมามุ่ยคนละสปีชีส์กับหมามุ่ยที่ขึ้นอยู่ในประเทศไทย ดังนั้นจึงอยากฝากเตือนไปยังผู้ที่กำลังสนใจและต้องการจะกินเมล็ดหมามุ่ยว่า อย่ากินแบบสุ่มสี่สุ่มห้า เพราะไม่แน่ใจว่าเมล็ดที่นำมากินนั้นเป็นหมามุ่ยสปีชีส์ใด และมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายหรือไม่

ก่อนหน้านี้ เภสัชกรหญิงสุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้าเภสัชกร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์จากเมล็ดหมามุ่ย พืชตระกูลถั่วที่คนไทยรู้จักกันดีในด้านกินบำรุงกำลัง เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ตามที่มีการเผยแพร่ในเอกสารวิชาการของประเทศอินเดีย ทั้งนี้ หมอพื้นบ้านของไทยมีการใช้เมล็ดหมามุ่ยเป็นยาเพิ่มพลังทางเพศชายมานานแล้ว โดยการกินมี 2 วิธี คือ เอาเมล็ดไปคั่ว หรือเอาไปนึ่งกิน วันละไม่เกิน 5 กรัม

ติงกินหมามุ่ย เสริมพลังเพศ

          อาจารย์ เภสัชมหิดลเตือนอย่ากินเมล็ดหมามุ่ยสุ่มสี่สุ่มห้า หลังมีข่าวเพิ่มพลังเพศชาย ระบุหมามุ่ยไทยเป็นคนละสปีชีส์กับหมามุ่ยในจีนและอินเดียที่มีผลวิจัยรับรอง


          รศ.ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร กล่าวเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมนี้ ถึงกรณีมีข่าวการนำเมล็ดหมามุ่ยมาคั่วรับประทานจะออกฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพทาง เพศแก่ผู้ชายว่า มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากฝั่งประเทศจีนและอินเดีย เมล็ดหมามุ่ยมีสารที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายได้จริง แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ หมามุ่ยในจีนและอินเดียเป็นหมามุ่ยคนละสปีชีส์กับหมามุ่ยที่ขึ้นอยู่ใน ประเทศไทย ดังนั้นจึงอยากฝากเตือนไปยังผู้ที่กำลังสนใจและต้องการจะกินเมล็ดหมามุ่ยว่า อย่ากินแบบสุ่มสี่สุ่มห้า เพราะไม่แน่ใจว่าเมล็ดที่นำมากินนั้นเป็นหมามุ่ยสปีชีส์ใด และมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายหรือไม่

          ก่อนหน้านี้ เภสัชกรหญิงสุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้าเภสัชกร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์จากเมล็ดหมามุ่ย พืชตระกูลถั่วที่คนไทยรู้จักกันดีในด้านกินบำรุงกำลัง เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ตามที่มีการเผยแพร่ในเอกสารวิชาการของประเทศอินเดีย ทั้งนี้ หมอพื้นบ้านของไทยมีการใช้เมล็ดหมามุ่ยเป็นยาเพิ่มพลังทางเพศชายมานานแล้ว โดยการกินมี 2 วิธี คือ เอาเมล็ดไปคั่ว หรือเอาไปนึ่งกิน วันละไม่เกิน 5 กรัม


ขอบคุณข้อมูลจาก
คมชัดลึก
ไืทยโำพส
kapook.com
medplant.mahidol.ac.th
prachachat.net

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | JCPenney Coupons